Peering Forum 2016

In conjunction with APNIC Regional Meeting

9-10 พฤษภาคม 2559      @ VIE Hotel Bangkok


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย มีกำหนดจัดประชุม BKNIX Peering Forum ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2559 ณ VIE Hotel Bangkok งานนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้จัดการระบบ, วิศวกร และผู้บริหารจากธุรกิจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs), ผู้ให้บริการระบบ Cloud, ผู้ให้บริการข้อมูล (CDNs), ผู้ให้บริการสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูล (IDCs), ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล และ ผู้ให้บริการสายสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง จากทั้งในและต่างประเทศ

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี (ปิด) ระบบช่วยจัดการนัดหมาย (ปิด)
จัดโดย และ

เกี่ยวกับงาน BKNIX Peering Forum 2016


BKNIX Peering Forum จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)

รูปแบบการจัดงาน : ประกอบด้วยสองส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 การประชุมและสัมมนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเชื่อมต่อผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางในรูปแบบ Peering รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตและการให้บริการข้อมูลรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมุมมองและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สูงยิ่งขึ้น

  • ส่วนที่ 2 การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานนัดพบปะเพื่อเจรจาธุรกิจหรือหารือความร่วมมือระหว่างกันผ่านระบบช่วยจัดการนัดหมาย ซึ่งผู้จัดงานได้สำรองพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สนใจสามารถจองเวลานัดได้ด้วยตนเองที่นี่ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนหลักจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องประชุมเป็นการส่วนตัวอีกด้วย ดูแพคเกจผู้สนับสนุนหลักได้ที่นี่BGP Workshop
บีเคนิกซ์สนับสนุนให้ BKNIX Member ทุกรายได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับวิศวกรจำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วม BGP Workshop ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง intERLab และ NSRC ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2016 ณ VIE Hotel Bangkok โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทางเทคนิคและรูปแบบการเชื่อมต่อกับ IXP รวมถึงการเรียนรู้และฝึกวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่นี่

กำหนดการ


วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

ห้อง Function 1&2
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.20 พิธีเปิดและการกล่าวต้อนรับ
แนะนำงาน BKNIX Peering Forum
09.20 - 09.40
"Scaling BGP" — Geoff Huston (APNIC) — (Slide)
09.40 - 10.00
"Enhancing Digital Infrastructure to Support Digital Economy in Thailand" — Chalermpol Charnsripinyo (NECTEC) — (Slide)
10.00 - 10.45 Peering Dynamics in SE Asia (บรรยายภาษาอังกฤษ)
10.45 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 การเชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำแสงในภูมิภาค/โลก
12.30 - 13.30 ห้องอาหาร La VIE
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 17.30 ห้อง Function 1 (15.00 - 17.00)
APNIC Member Gathering
ห้อง Function 2
ช่วงเจรจาธุรกิจ (นัดหมายล่วงหน้า)
17.30 - 20.00 VIE Bar
รับประทานอาหารค่ำ (Network Dinner)

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 ห้อง Function 1
แนวโน้มรูปแบบการให้บริการ Bigdata / Cloud Service และความต้องการเครือข่ายเพื่อรองรับ
ห้อง Function 2
Routing Registry Function Automation with RPKI & RPLS
10.30 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 ห้อง Function 1
นโยบายและการสนับสนุนการดำเนินการธุรกรรมด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย
ห้อง Function 2
How to Peer at the IXs (บรรยายภาษาอังกฤษ)
12.30 - 13.30 ห้องอาหาร La VIE
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 17.00 ห้อง Function 1&2
ช่วงเจรจาธุรกิจ (นัดหมายล่วงหน้า)

ผู้บรรยาย


Philip Smith
(NSRC)

Senior Network Engineer


Bob Lau
(Akamai)

Network Architect


Anahí Rebatta
(TeleGeography)

Research Analyst


Kempei Fukuda
(NTT Communications Corporation)

Director, Network Services


Geoff Huston
(APNIC)

Chief Scientist


George Michaelson
(APNIC)

Senior Research and Development Scientist


Jane Coffin
(Internet Society)

Director, Development Strategy


Jesada Sivaraks
(NBTC)

Secretary to Vice Chairman


Douglas Wilson
(Hurricane Electric)


Sheryl (Shane) Hermoso
(APNIC)

Senior Training Officer


Surasak Uthayopas
(TISPA)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ


Prasong Ruangsirikulchai
(TCT)

Vice President


Chalermpol Charnsripinyo
(NECTEC)

Senior specialist and the head of Internet Innovation Laboratory


Adisak Chabtalay
(LEAP)

Operation Director of LEAP Solutions Asia Co., Ltd.


Katsuyasu Toyama
(APIX / JPNAP)

Chairperson / COO


Bani Lara
(ASTI)

Network Operations


Arthit Chaichit
(Uninet)

Network Engineer


Thongchai Jitthamwaraporn
(TCCT)

Senior Manager


Pitinan Kooarmornpatana

Internet Enthusiast


ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


ชื่อ - นามสกุล บริษัท ประเทศ
1 Adisak Chabtalay Leap Solutions Asia Co., Ltd. Thailand
2 Akarasan Khantee BizCon Solutions Co., Ltd. Thailand
3 Anahi Rebatta TeleGeography United States of America
4 Anand Raje ISOC Kolkata Chapter India
5 Anwar Zeb Pakistan Telecom Authority Pakistan
6 Arthit Chaichit UniNet Thailand
7 Austyn Yoon Akamai Korea South
8 Bani Lara www.asti.dost.gov.ph Phillipines
9 Bob Lau Akamai Technologies Hong Kong
10 Brian Kim Twitch.tv Korea South
11 Budsarin Pradityont T.C.C. Technology Co., Ltd. Thailand
12 buncha srisamanuwat Wincor Nixdorf (Thailand)Co.,Ltd Thailand
13 Burin Denphaetcharangkul Grand Lab Co ltd Thailand
14 chaichan aphaiyanukorn DTAC Thailand
15 Chaisak Koaysomboon Express Data Co., Ltd. Thailand
16 Chakkaphan Rattanacharuchinda Enterprise Data Network Operation Thailand
17 Chakrit Noisuwan Dtac Trinet Co., Ltd. Thailand
18 Chalermpol Charnsripinyo NECTEC Thailand
19 Channira Noitachang NTT Communications (Thailand) Thailand
20 Chanon Nuchniyom NTT Communications Thailand
21 Chatchawarn Jirupathum RMA Group Co., Ltd. Thailand
22 Choedkrid Ratanaudom Thai Airways International, PLC Thailand
23 Domrong Jurinkul The Getz Corp Thailand
24 Douglas Wilson Hurricane Electric United States of America
25 Filzah Md Yassin MyIX Malaysia
26 Guillaume Le Saint Dextra
27 Jack Sittitham VPLS Thailand
28 Jalae Buntawee THNIC Foundation Thailand
29 Jeff Chan Singapore Internet Exchange Singapore
30 Jumpol Navakitbumrung Jasmine Internet Thailand
31 Junlapoj Sutjaritthum AWN Thailand
32 Jutturong Jink Buavirat Symphony Communication Thailand
33 Kanaise Luenthaisong True International Gateway Co.,Ltd. Thailand
34 Kanha Veng Cogetel Limited Cambodia
35 Katsuyasu Toyama APIX association / JPNAP Japan
36 kempei fukuda NTT Japan
37 Khachain Wangthammang ByteArk Thailand
38 Kittinan Sriprasert BKNIX Thailand
39 Kukrit Yimsukyeam Siamdata Thailand
40 Kultawat Chandakaew Best Internet Service Solution Co.,Ltd. Thailand
41 Lalida Limwuthigaijirat True Internet Corporation Company Limited Thailand
42 Lamphone Homnouhak Sky Telecom State Company Laos
43 Lin Zaw Win Ooredoo Thailand
44 Matis Angkasuvan Triple T Broadband PCL Thailand
45 Matt Jansen Meta Singapore
46 Meta Polpasee DTAC Thailand
47 Meta Sy SI Group Cambodia
48 Mike Gaertner Cambodian Network Exchange - CNX Cambodia
49 mohd azari panjang Telekom Brunei Berhad (TelBru) Brunei
50 Mohd Hanizam Mohammed Persatuan Pengendali Internet Malaysia Malaysia
51 Montrera Papangkorn KSC Commercial Internet Thailand
52 Ms.Supphasinenitt Chantakornrakit NTT Communications (Thailand) Thailand
53 Nacharie Rujirat Leap Solutions Asia Co., Ltd. Thailand
54 Nattapong Pattaraputikun AIS Thailand
55 Navasil Teachakumtorn KSC Commercial Internet Thailand
56 Nawee Sribhadung T.C.C. Technology Co,Ltd. Thailand
57 Nguyễn Trần Hiếu VNNIC Vietnam
58 Nicolas GUILLOU TelBru Brunei
59 Nont Banditwong dtac TriNet Company Limited Thailand
60 Nont Chandavasu NTT Communications (Thailand) Thailand
61 Nutchnutchchars Kongsilkorrarit NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. Thailand
62 Olivier Nicole AIT Thailand
63 Panitharn Payackapan United Information Highway (UIH) Thailand
64 Panurungsun Jurasatean DTAC Thailand
65 Peerasak Trakarnchaisiri JasTel Network Co.,Ltd Thailand
66 Phan Xuan Dũng VNNIC Vietnam
67 phanitanan phrommas AWN Thailand
68 Phattanon Duangdara Nettree Co., Ltd. Thailand
69 Philip Smith Network Startup Resource Center Australia
70 Phone Ko Redlink Myanmar
71 Phuthanazist Thammachotirat DTAC Thailand
72 Pirawat WATANAPONGSE Kasetsart University Thailand
73 Pitinan Kooarmornpatana N/A Thailand
74 Piyanut Tuntiprapas Triple T Broadband PCL Thailand
75 Raja Mohan Marappan Malaysia Internet Exchange Malaysia
76 Rajib Losalka BASIS Technologies Private Limited India
77 Rajib Mazumder NGNX LLC United States of America
78 ramoslee ramoslee Incall Communicatoin Co.,Ltd. Thailand
79 Sakda Suanrat VPLS Thailand Co.,Ltd. Thailand
80 sakol chanmuang TripleT Broadband Thailand
81 samsivath samsivath CS computer Sole CO.,LTD Laos
82 Saravut Yaipairoj Telstra Global Thailand
83 Sarun Taerungruang NOKIA Thailand Thailand
84 Saw Sein Global Technology Myanmar
85 Sazali Razali Telekom Brunei Berhad Brunei
86 Sebastien Laurent NOKIA Thailand Thailand
87 Sila MAY HT Networks Cambodia
88 Sirapat Sinlapakantang CS Loxinfo Plc. Thailand
89 Sokheng, Meng ENG Telcotech Ltd. Cambodia
90 Somchai Treerattananukool SYMPHONY Thailand
91 Sorawut Mimaphun KSC Commercial Internet Co.,LTD Thailand
92 Suchada Inluksana MICT Thailand
93 Suda Trisirikul T.C.C. Technology Co., Ltd. Thailand
94 Supakrit Kongsri Advanced Wireless Network Company Limited Thailand
95 Supawish Thammachart DTAC Thailand
96 suphachai kongpakdee Siamdata Thailand
97 Surasak Uthayopas CS Loxinfo Public Co., Ltd. Thailand
98 Suresh KUMAR Telcotech Ltd. Cambodia
99 Suvinit Suwannasingh Proen Thailand
100 Suwat Singhatep NOKIA Thailand Thailand
101 Suwilai Reckchaimungkol NOKIA Thailand
102 Tanamet Petcharustanakul Best Internet Service Solution.co.th Thailand
103 Thanaphon Waiwattana CyberWorld Data Center Co.,Ltd. Thailand
104 Thanin Jindatananon DTAC Thailand
105 Thanuwat Khumkainam Jastel Network Co.,Ltd. Thailand
106 Theerapol Boonnan DTAC Thailand
107 Thein Soe Htaik Myint & Associates Telecommunications Ltd. Myanmar
108 Thein Toe Global Technology Myanmar
109 Thitima Parathum KSC Commercial Internet Co.,Ltd. Thailand
110 Thitima Tanchawang T.C.C. Technology Co., Ltd. Thailand
111 Thodsaphon Khapholdi Triple T Broadband Thailand
112 THODSAPOL THIPVEERAKUL - Thailand
113 Thongchai Jitthamwaraporn T.C.C. Technology Co,Ltd. Thailand
114 Tipsaree Artharmas AEC Ventures Thailand
115 Tuan Nguyen APNIC Australia
116 ty chan MekongNet Cambodia
117 Uthai Sangthongpraow NTT Communications (Thailand) Thailand
118 Vannath LOK Telecom Cambodia Cambodia
119 Verapon Sapug T.C.C. Technology Co,Ltd. Thailand
120 Viraphan Samadi Asian Institute of Technology Thailand
121 Visrut Manunpon Proen Thailand
122 Voradis Vinyaratn T.C.C. Technology Co,Ltd. Thailand
123 Vorapoj Wanasin China Mobile International (Thailand) Limited Thailand
124 Wachira Parathum True International Gateway Thailand
125 Waleeporn Sayasit T.C.C. Technology Co,Ltd. Thailand
126 Wanawit Ahkuputra ETDA /MICT ,ICANN-GAC Vice Chair,IGF-MUG,UN-PAG Thailand
127 Wanawit Ahkuputra Electronic Transactions Development Agency (Public Thailand
128 Wanvisa Jantara NOKIA Thailand Thailand
129 Waqar Ahmad Mobilink GSM Pakistan
130 William Wong CSCC Laos
131 Witsarut Pittayapitak DTAC Thailand
132 Yada Chuenchum T.C.C. Technology Co., Ltd. Thailand
133 Yutthapong Amornfa United Information Highway (UIH) Thailand
134 จตุรตา สุขแสง 3BB Thailand
135 ทวี ศรีบุศย์ดี Net2home Thailand
136 ธนุส ตักศิริกุล 3BB Thailand
137 เกรียงศักดิ์ เหล็กดี UniNet Thailand

สถานที่


VIE Hotel Bangkok - MGallery Collection

VIE Hotel Bangkok - MGallery Collection

การเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้า : สถานี BTS ราชเทวี (ทางออกหมายเลข 2) ห่างจาก สถานี Airport Rail Link พญาไท เพียง 1 สถานี – เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว & จากสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบิน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (~35 กม. / ~21.75 ไมล์)

ติดต่อเรา


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ทะเบียนเลขที่ : 0993000066189

โทรศัพท์ 0 2244 8261
โทรสาร 0 2244 8264