bknix

15-16 พฤษภาคม 2560 @ VIE Hotel Bangkok

เกี่ยวกับเรา

BKNIX Peering Forum 2017

BKNIX Peering Forum จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)

รูปแบบการจัดงาน : ประกอบด้วยสองส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 การประชุมและสัมมนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเชื่อมต่อผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางในรูปแบบ Peering รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตและการให้บริการข้อมูลรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมุมมองและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สูงยิ่งขึ้น

  • ส่วนที่ 2 การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานนัดพบปะเพื่อเจรจาธุรกิจหรือหารือความร่วมมือระหว่างกันผ่านระบบช่วยจัดการนัดหมาย ซึ่งผู้จัดงานได้สำรองพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สนใจสามารถจองเวลานัดได้ด้วยตนเองที่นี่ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนหลักจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องประชุมเป็นการส่วนตัวอีกด้วย ดูแพคเกจผู้สนับสนุนหลักได้ที่นี่.

Laptop

Workshop

บีเคนิกซ์สนับสนุนให้ BKNIX Member ทุกรายได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับวิศวกรจำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วม BGP Workshop ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง intERLab และ NSRC ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2017 ณ (TBA) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทางเทคนิคและรูปแบบการเชื่อมต่อกับ IXP รวมถึงการเรียนรู้และฝึกวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่นี่
Heart

ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณ

ร่วมสนับสนุน

Clock

กำหนดการ (ร่าง)

วันจันทร์ที่ 15พฤษภาคม 2560

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.20 พิธีเปิดและการกล่าวต้อนรับ
09.20 - 10.45 Impact of IXP on Physical Topology
  • Peering Personals 1
10.45 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 Growth of the Internet Exchange Points in ASEAN
  • Peering Personals 2
12.30 - 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 Internet Traffic Characterization on IXP
  • Peering Personals 3
15.00 - 15.15 รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 17.30 Passive and Active Traffic Monitoring on IXP
  • Peering Personals 4
17.30 - 20.00 Dinner
งานเลี้ยงต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารค่ำ

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 Design and Deploying of CDN and Cloud
  • Peering Personals 5
10.30 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 Peering Tools & Best Practice
  • Peering Personals 6
12.30 - 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 Network Security: DDoS Mitigation
  • Peering Personals 7
15.00 - 15.15 รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 17.00 Session 8 (TBD)
  • Peering Personals 8
Mic

ผู้บรรยาย

Philip Smith Bio

(NSRC) : Senior Network Engineer

Prasong Ruangsirikulchai Bio

(TCT) : Vice President

Coming up more..

Map

สถานที่

VIE Hotel Bangkok - MGallery Collection

VIE Hotel Bangkok - MGallery Collection

การเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้า : สถานี BTS ราชเทวี (ทางออกหมายเลข 2) ห่างจาก สถานี Airport Rail Link พญาไท เพียง 1 สถานี – เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว & จากสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบิน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (~35 กม. / ~21.75 ไมล์)

Medal

ร่วมสนับสนุน

Proposal & Confirmation Form Download

ระดับและสิทธิ์ประโยชน์ของผู้สนับสนุน Platinum Gold Silver
มูลค่าการสนับสนุน (บาท) ฿175,000 ฿70,000 ฿35,000
โลโก้และประวัติย่อบริษัทบนเว็บไซต์หลักของงาน
โลโก้ฉากหลังเวทีและสื่อสิ่งพิมพ์หน้างาน
สิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลธุรกิจ
ห้องบรรยายรวม
โต๊ะประชุม
Letter

ติดต่อเรา

thnicf

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: (+66) 2244 8261
โทรสาร: (+66) 2244 8264
อีเมล์: event@bknix.co.th

Get Live Updates

A special thanks to Death.

Subscribe to our Newsletter